Szanowny Kliencie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tzw. „RODO”), chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem wszelkich danych osobowych jest Biuro Nieruchomości Małgorzata Podgórska z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wawrzyńca 38/6 posługująca się numerem NIP 676-11-60-482. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Będziemy przetwarzali Twoje dane w celu realizacji umowy pośrednictwa, przeprowadzenia procesu zakupu, sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych. Twoje dane osobowe przetwarzane będą również w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, to w celu oferowania usług Administratora w drodze marketingu bezpośredniego (telefonicznego, mailowego) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podkreślamy,że Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Komu możemy powierzyć Twoje dane?

W celu realizacji umowy możemy powierzyć Twoje dane podmiotom, które z nami współpracują: dostawcom oprogramowania, innym pośrednikom oraz firmom obsługującym naszą księgowość – Z wszystkimi tymi organami mamy podpisane umowy powierzenia danych i podmioty te zapewniają również ich ochronę.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Twoje dane będą przechowywane do momentu wykonania umowy pośrednictwa oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Jakie Prawa Pani/ Panu przysługują?

Masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli jednak wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://bnmp.webd.pro/nieruchomosci.